På 1950-talet utfördes en torpinventering i Faledreven av Segerstads hembygdsförening. Förnämliga skyltar togs fram av Ture Älgåsen i Tived genom Ann-Marie Holm.  Men den tekniska utveckling sedan dess har varit enorm, allt fler unga efterforskar sina rötter så vi beslöt att presentera vår forskning på detta sätt.

Vi har delat i Segerstads socken i de kyrkliga rotar som användes under 1800-talet, vilket innebär följande rotar: Barnegårdens, Bjäragårdens, Luttorps, Påvagårdens och Torpa.

Vid varje torp, backstuga eller annan kulturhistorisk plats är vår målsättning att sätta upp en stolpe med en liten skylt på där sådan saknas.

Många intressanta lämningar finns kvar vid alla dessa gamla torp, såsom husgrunder, jordkällare, odlingsrösen m.m. och mycket finns kvar att upptäcka och förundras över. Du kan i ”stenröset” hitta en flaska, en hästsko och på trappan kanske nyckeln till stugdörren.