Torpet Lille Brunn

under Store Backgården i Luttorps rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”Ungefär mitt på Stora Backgårdens skifte låg Lille Brunn. Där bodde under 1850- och 1860-talet en gubbe, kallad ”Snällfoten”. Anledningen till detta namn är obekant, men han kanske var lätt på foten. Han hette annars Johannes Jonsson”