1858 flyttar denna den avskedade soldaten Johannes Bark med familj hit från...">

Backstugan Barkes

under Prästgården i Luttorps rote

1858 flyttar denna den avskedade soldaten Johannes Bark med familj hit från Bjärragården där mannen var soldat mellan 1837 och 1855. Han dör 1892. Dottern Matilda Augusta är den sista som bor här. Hon dör 1944. Idag finns det endast lite spår i form av växtlighet kvar.