Backstugan Apelskog

under Bissgården i Bjäragårdens rote

Kallas även "Lôkaspanns". Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”Söder om Högerör och på samma sida om dreven och på Bissgårdens skifte låg lägenheten Apelskog eller Apelshögen. Denna har haft många ägare, bl.a. den beryktade Lars Beckman eller ”Bäcka-Lars” och en soldat Pompejus från Åsle socken. Här bodde också inhyses en person Anders Pettersson, som hade flera begåvade barn, vilka studerade. En dotter, Ida, blev lärarinna, och en son, Johannes, betitlades ”studerande”. Denne tog sedan anställning vid järnvägen. Barnen togo sig släktnamnet Segerpalm. En märkesman inom arbetare- och nykterhetsrörelsen, Albert Forsell i Stockholm, hade även anor från Apelshögen. Hans mor var nämligen dotter till en äldre innehavare av lägenheten, Anders Andersson.”