Torpet Löfs

under Ingefredsgården i Bjäragårdens rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg: ”Längst upp vid gränsen mot Bjäragårdens skifte och invid dreven låg torparen Johan Löfs stuga (nr 49. Han hade c:a 10 tunnland jord, varav 9 tunnland åker och äng, varför han kunde föda tvenne kor. I arrende gjorde han ett dagsverke i veckan ”mot fri kost” och fick då i gengäld två ”hästdagsverken” årligen. Detta torp byggde han 1897. Dessförinnan bodde han i ett äldre torp (nr 50), som låg öster om dreven”.