Torpet Skogelund

under Bjäragården i Bjäragårdens rote

Det är en förpantningslägenhet under Bjäragården. År 1875 flyttar Nils Jonsson hit med hustrun Maria Olofsdotter och deras barn. Maria dör snart och Nils emigrerar med de yngsta barnen till Nord.Amerika. Sonen Carl Gustav tar över.Nr 88 Skogelund