Backstugan Nyttorp

under Socknens mark i Kyrkans rote

Här bodde Nyttorpa-Maja.