Torpet Brännhem

under Bränntomten i Bjäragårdens rote

Stället kallas idag för Billsbo efter Carl Gustav Bill som flyttar dit 1880 med sin familj från Apelskog i Faledreven.