Torpet Källebacken

under Lilla Backgården i Påvagårdens rote

Beskrivning: Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”Utom boningshuset fanns här även en liten ladugård. Till lägenheten hörde några små åkerlappar, varjämte marken kring (Ruskela) källan brukades. Utmed dreven växte en del körsbärs- och krikonträd. ”Lovisa” vid Källebacken var den sista, som bodde här. Hon tjänade sitt uppehälle genom att både sommar och vinter gå omkring i gårdarna och hjälpa bönderna med olika arbeten. Stor och stark var hon, men det behövdes nog också för att vintertid kunna ta sig ned till byn genom den långa igensnöade dreven.”