Torpet Högerör

under Hovmansgården i Bjäragårdens rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg: "På Hofmansgårdens skifte öster om Faledreven ligger lägenheten Högerör. Den har fått sitt namn efter kullen ”Högerör” strax norr om lägenheten. På denna rätt höga kulle ligger ett gravröse. Innan skogen växt upp, hade man härifrån den mest storslagana utsikten över nejden. Siste innehavare av denna lägenhet var toffelmakaren Johannes Karlén, f. i Trävattna 1845. Stugan är nu ombyggd och äges av en son till Karlén. Före Johannes Karlén bodde Jonas Larsson i Högerör. Han härstammade från Krackgården i Stenstorp och från samma släkt, till vilken den berömde Gustaf Dalén hörde. Hans fader hade varit mjölnare i Systra kvarn, och själv varit välbeställd hemmansägare men på grund av borgensförbindelser måst flytta från gård och grund hit upp till Högerör, där han fick sluta sina dagar. En son var senare bosatt i torpet (nr 28).”