Torpet Pera-Pera

under Ramsgården i Bjäragårdens rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”På Barnegårdens skifte låg sedan i en rad söder ut sex stugor, alla på den östra sidan av dreven. Den femte i ordningen var ”Pera-Pera”, som tydligen fått sitt namn efter en ägare Per Persson. Den kallades senare ”Granna-Hildes” efter dess sista ägare, ”Grann-Hilda”. Stugan (ryggåsstuga från 1600-talet) och ladugården voro här sammanbyggda. Husen stodo kvar till för några år sedan (ca 1950), då de inköptes av en s.k. ”fornvårdare”, som lät riva ned dem.” Anm: Den som troligen var ”Grann-Hilda” var Per Perssons dotter Hilda Rebecka. Hon dör, ogift, på Grannabacken under Ramsgården i Segerstad 1 maj 1944. Anm2: Det borde finnas tidigare noteringar i kyrkböckerna än det vi fått fram (1860).