Backstugan Kubo

under Kollbogården i Bjäragårdens rote