Torpet Österlid

under Socknens mark i Kyrkans rote