Backstugan Jerikosa

under Socknens mark i Kyrkans rote