Torpet Bryngela

under Anders Torstensgården i Barnegårdens rote

Torpet kallas även Bjärsedal. Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”Denna lägenhet ägdes under 1800-talet av förre soldaten Johan Nöjd i Brunnhem. Jorden var här liksom vid de andra lägenheterna s.k. förpantningsjord, förpantad på ett visst antal år. Nöjd hade även förpantat en del av Stora Backgårdens skifte. I allt ägde han år 1903 c:a 3 tunnland jord. Själva boningshuset låg först i Brunnhem på Örkullens mark, men gamle Nöjds son, Frans August, som efterträdde fadern på Dalen, kom i onåd hos Brunnhemsborna och måste flytta ur socknen. Han begick nämligen hemfridsbrott och rymde sedan till USA. Stugan revs då, sägs det, men Nöjd återvände och byggde då på falskiftet.”