Torpet Sanningen

under Socknens mark i Kyrkans rote

Sanningen är ett torp under Äspås i Håkantorps socken. Fram till skiftet runt år 1800 låg en en stor del av Äspås skog i Segerstad och Sanningen låg på dess utmark. En tid återfanns Sanningen i både Segerstad och Håkantorps kyrkböcker.