Backstugan Kaxes eller Skallerör

under Ledsgården i Barnegårdens rote

Kallas även "Skallerör".