Torpet Dalbergs – Björkliden

under Prästgården i Luttorps rote

Heter egentligen Björkliden. Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg: ”Strax öster om den punkt, där den gamla och nya Faledreven mötas, ligger Dahlbergs (nr 53), tidigare dagsverkstorp under Prästgården och byggt av prosten Lars Laurell i Segerstad. Enligt uppgift skall stugan ha flyttats hit från det längre i sydost på förpantningslägenheten Åsen (nr 55) belägna torpet Ringsbo (nr 54) eller ”Ringes”.