Backstugan Högsfalan

under Högsgården i Barnegårdens rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg: På Högsgårdens skifte ligger Högsfalan eller ”Andreasa i Pattekärr”, såsom den också kallats, en av de stugor, som ännu stå kvar. Den är belägen tätt intill gränsen mellan Högsgårdens och Prästgårdens skiften och används nu som jaktstuga. Den sista, som bodde här, var ”Krestins Hanna".