Backstugan Enebacken Saxes

under Socknens mark i Kyrkans rote