Backstugan Segerdalen

under Högsgården i Barnegårdens rote

Det här huset byggde Jonas Seger och flyttade hit med familjen efter ha avgått som soldat kring år 1900. Innan bodde han på Högsgårdens soldatboställe, Högstorp, som låg snett över vägen. Stället har idag Högstorp som adress.