Torpet Vasses Enebacken

under Ödegården i Bjäragårdens rote

1845 flyttar Johannes Andersson Löf med familj hit från Ledsgården där de bott inhyses. På Ledsgården heter han bara Johannes Andersson. De får fem barn varav dottern Kristina blir hemmadotter och bor här till sin död 1934.