Torpet Fridstorp

under Sefastegården i Luttorps rote

Från Hugo Sköld, Falbygden nr 8 Erik Sandberg. ”På Sefastegården skifte låg Fridstorp, även kallat ”Lûtes” och ibland ”Lindbergs”. Det senare namnet har givits efter gratialisten Anders Lindberg, f i Stenstorp 1823. Under 1850-talet bodde Olof Magnusson Åkerberg i Fridstorp. Denna hade tidigare varit i klammeri med rättvisan. Han hade råkat i skuld till ”jungfrun” Maria Dahlberg, som drev diversehandel i byn. Han var skyldig henne 103 kr jämte ränta, och som han inte kunne betala, blev det exekutiv auktion. Åkerberg synes ej ha varit bland de fattigaste på Falan, ty han hade bl.a. en häst, visserligen 11 år gammal, som togs i mät för skulden”