Backstugan Björkelund eller Ahlins

under Socknens mark i Kyrkans rote