Välkommen till
Segerstads torpinventering

Här presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor. I dagsläget finns det 65 torp och backstugor inlagda.

Klickar man på en rote visas vilka gårdar som finns i roten samt att kartan zoomas in och centreras på gården som gett roten dess namn.

Klickar man sedan på en gård i roten zoomas kartan in på gården och under gårdsnamnet visas de torp och backstugor som finns under gården.

Klickar man sedan på ett torp eller en backstugan så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer om…” så visas denna text i ett nytt fönster.
Gård     Torp eller backstuga

Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex Sten så visas Stenvadet, Stensholm och Stenbacken. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta någon av de ansvariga eller skriv en kommentar i gästboken.